Ortodonti

0
1683

Dişlerin karşılıklı veya kendi aralarındaki dizilim bozukluklarına çapraşıklık, tıbbi adıyla ”Maloklüzyon” denir. Maloklüzyonları düzelten tedavi bilimine ”Ortodonti”, yapılan tedaviye de ”Ortodontik Tedavi” denir.

Alt-üst dişlerin doğru bir şekilde birbirine temas etme konumuna ”Klass 1 (Sınıf 1) veya ”Normal Oklüzyon” denir

SINIF 1 kapanış (önden görüntüsü)

Alt çenenin üst çeneye göre normalden daha geride olması ”Klass 2 (Sınıf 2)” maloklüzyonu denir.

SINIF 2 kapanış (yandan görüntüsü)

Alt çenenin üst çeneye göre normalden daha önde olması ”Klass 3 (Sınıf 3)” maloklüzyonu denir. Bu kapanışa halk dilinde ”Sabancı kapanışı” da denir.

Sınıf 3 kapanış (yandan görüntüsü)

Hastaların takıp çıkarabildiği apareylerle yapılan tedaviye ”Haraketli Ortodontik Tedavi”,  dişlere yapıştırılan tellerle yapılan tedaviye ”Sabit Ortodontik Tedavi” denir.