Tedavi amacı ile daimi diş çekmenin sakıncası var mıdır?

0
1574

Tedavi amaçlı daimi diş çekimi ortodontik tedavilerde rastlanan bir durumdur. Dişlerin düzgün sıralanabilmesi yani çapraşıklığın giderilebilmesi amacı ile çenede yer kazanmak için daimi diş çekimi yapılabilir. Öncelik olarak ağız içinde çıkmış yirmi yaş dişi ya da gömük yirmi yaş dişi sıkışıklık yaratıp dişleri çapraşıklaştırıyorsa çekime o dişlerden başlanır. Ağız içinde yirmi yaş dişi olmadığı halde bir sıkışıklık varsa diş çekimi için önce kanal tedavili, çürük ya da madde kaybı çok olan diş/ dişler arasında çekime karar verilir. Eğer bunlardan hiçbiri ağız içinde yoksa bütün dişler sağlıklıysa ve gerekliyse sağlam dişin çekimine karar verilir.

Kimse ağız içindeki daimi dişinin çekilme fikrine sıcak bakmasa da ortodontik tedavinin başarısı ve kalıcılığı için bu şarttır. Çekimsiz yapılan tedavilerin, tedavi bittikten sonra hızla eski haline dönmesi çok olağan bir durumdur. Her ortodontik tedavi çekimli olacak diye bir kural yoktur. Buna hekiminiz ya da ortodonti uzmanınız karar verecektir.